Belgische kader voor de digitale tachograaf

Reglementaire basis

De vzw "Instituut Wegtransport en Logistiek België" (ITLB) is door de Staat gemandateerd om, bij delegatie en onder controle van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, een openbare opdracht uit te voeren die erin bestaat het systeem voor het beheer en de afgifte van alle digitale tachograafkaarten m.b.t. de digitale tachograaf, te organiseren en uit te baten.

Een interne dienst, met name DIGITACH dienst, werd daartoe in het leven geroepen.

Teneinde de haar opgelegde doelstellingen te behalen voor het uitgeven van de digitale tachograafkaarten eerste generatie, had de vzw ITLB een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten afgesloten met het consortium Veridos GmbH (onderdeel van Giesecke & Devrient GmbH), Verizon NV en Unisys Belgium.

Voor de uitgifte van de digitale tachograafkaarten van de tweede generatie heeft de vzw ITLB een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten afgesloten met het consortium Gemalto SA, Cert Sign en Unisys Belgium.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie