Home pagina

De Bestuurderskaart

65 BTW in

De bestuurderskaart vervangt de tachograafschijf en is persoonlijk op naam van de bestuurder. Deze kaart registreert de gegevens van elke bestuurder individueel en bewaart de gegevens van de prestaties (rijden, rusten,...) van de bestuurder van ten minste de laatste 28 dagen. Ze heeft een geldigheidsduur van vijf jaar.

Elke bestuurder mag slechts over één bestuurderskaart beschikken en mag geen vervallen of defecte kaart gebruiken.

De Bedrijfskaart

150 BTW in

De bedrijfskaart geeft toegang tot de gegevens van de voertuigen en de bestuurders van het bedrijf die in het geheugen van de digitale tachograaf zijn opgeslagen en laat daarom toe deze data over te brengen (te downloaden) voor controledoeleinden of voor loonberekening of te vergrendelen bij verhuur of verkoop van het betrokken voertuig.

De bedrijfskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt gepersonaliseerd op naam van het bedrijf.

De Werkplaatskaart

225 BTW in

De werkplaatskaart wordt enkel uitgereikt aan door de overheid erkende werkplaatsen en laat het activeren en het ijken van het apparaat toe, evenals een aantal andere technische interventies. Ze is beveiligd met een PIN-code.

Zij heeft een geldigheidsduur van één jaar en wordt gepersonaliseerd op naam van een fysieke persoon die een scholing gevolgd heeft en die door een erkende werkplaats tewerkgesteld is.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te personaliseren en statistieken vast te leggen.
Ik begrijp het Meer informatie