De doelstellingen

De invoering van de digitale tachograaf baseert zich op vier doelstellingen:

  • De verkeersveiligheid verhogen.
  • De arbeidsvoorwaarden van de bestuurders verbeteren.
  • De eerlijke concurrentie bevorderen.
  • Het beheer van de ondernemingen vereenvoudigen.

Deze site heeft als doel in opdracht van de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer informatie te verschaffen betreffende de implementatie van de digitale tachograaf in België en de gebruikers ervan te begeleiden bij het indienen van hun aanvraag voor een digitale tachograafkaart.

BELANGRIJKE OPMERKING


  1. VANAF 11 APRIL 2007 is de Verordening (EEG) nr. 3820/85 inzake de rij-en rusttijden ingetrokken en vervangen door de Verordening (EG) nr. 561/2006 die een wijziging inhoudt van de vroegere rij- en rusttijdreglementering.

  2. De digitale tachograaf dient geïnstalleerd te worden in alle voertuigen die onder het toepassingsgebied van de Verordening (EEG) nr. 561/2006 inzake de rij- en rusttijden vallen.

  3. DE LIJST VAN VRIJSTELLINGEN EN AFWIJKINGEN is evenwel OOK sinds 11 april 2007 AANGEPAST!!! (laatste aanpassing op basis van Verordening 165/2014 van 4 februari 2014).