Essentiële informatie

ga naar de volledige site

Slimme tachograaf


  Bij Verordening (EU) nr. 165/2014 is een tweede generatie digitale tachografen ingevoerd, de zogenaamde slimme tachografen, die beschikken over een verbinding met het mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS), een communicatiesysteem voor vroegtijdige detectie op afstand en een interface met intelligente vervoerssystemen (ITS).

  Vanaf 15-6-2019 moet deze tachograaf van de tweede generatie geïnstalleerd zijn in voertuigen die voor het eerst worden ingeschreven, en zullen ook tachograafkaarten van de tweede generatie worden afgegeven.

  Om een vlotte introductie van de tachograaf van de tweede generatie te waarborgen:

  1.Zullen de bestuurderskaarten en de bedrijfskaarten van de tweede generatie ook in de tachografen van de eerste generatie kunnen worden gebruikt;
  2.is het niet verplicht geldige bestuurderskaarten en bedrijfskaarten van de eerste generatie op de introductiedatum te vervangen. Hierdoor kunnen bestuurders en bedrijven hun kaart behouden en deze in beide systemen gebruiken.

  Vanaf 11-6-2019 worden in België bestuurderskaarten van de tweede generatie uitgereikt. Op deze nieuwe kaarten is de grafische handtekening van de chauffeur niet meer op de voorkant afgeprint. Op de achterkant is nu ook een barcode voorzien en het nieuwe homologatie nummer e4 0005.

Aanvraagformulieren 2de generatie

2de generatie

 1. werkplaatskaarten
  2de generatie

  (prijs : 225 EUR BTW in):

 2. Werkplaatskaarten 2de generatie kunnen enkel worden toegekend aan een installateur die voldoet aan de drie basisvoorwaarden : tewerkgesteld in een erkende werkplaats – uitbreiding van de erkenning naar slimme tachografen en aanwezigheid van (test)apparatuur/materiaal - en een opleiding hebben gevolgd betreffende de slimme tachograaf (zie informatienota van de Fod Mobiliteit).

Eerste aanvraag bestuurderskaart


 1. 1.

  Gelieve een kopie van uw rijbewijs bij uw aanvraagdossier toe te voegen.

 2. 2.

  De kaart wordt opgestuurd in een gewone zending per Post naar de woonplaats van de chauffeur 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

 3. 3.

  Gelieve rekening te houden met een termijn van 10 werkdagen tussen het versturen van uw aanvraag en het ontvangen van uw kaart op voorwaarde dat onmiddellijk bij ontvangst van de factuur de betaling wordt verricht

Vernieuwing van bestuurderskaarten

?

 1. 1.

  Gelieve uw aanvraagformulier ten vroegste twee maand en minimum 3 weken voor vervaldag op te sturen.

 2. 2.

  Na betaling van de factuur wordt de kaart pas één week voor de vervaldag naar de chauffeur opgestuurd.

Verlies of diefstal van uw bestuurderskaart

?

 1. 1.

  Gelieve een attest van verlies of diefstal ten overstaan van de politie bij uw aanvraag bij te voegen.

 2. 2.

  De chauffeur mag in dit geval 15 kalenderdagen rijden zonder bestuurderskaart met behulp van print-outs.
 3. 3.

  De chauffeur ontvangt een duplicaatkaart per Post 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.
 4. 4.

  De duplicaatkaart behoudt dezelfde geldigheidsduur als de vorige kaart ( tenzij 2 maanden voor vervaldag).

Defect van uw bestuurderskaart

?

 1. 1.

  Gelieve de defecte kaart bij te voegen bij de aanvraag.

 2. 2.

  De chauffeur mag in dit geval 15 kalenderdagen rijden zonder bestuurderskaart met behulp van print-outs.
 3. 3.

  De chauffeur ontvangt een duplicaatkaart per Post 5 werkdagen na ontvangst van de betaling.
 4. 4.

  De duplicaatkaart behoudt dezelfde geldigheidsduur als de vorige kaart ( tenzij 2 maanden voor vervaldag).